CI MOSHANNON VALLEY

CI MOSHANNON VALLEY
A contracted correctional institution, operated by a private corporation.

Inmate search

name bopid age race releasedate
JORGE E LEURO ROSAS 06335-069 88 White 11/23/2007
PIERRE ARMAND 20220-014 84 Black 07/19/2012
JOHN A BENNETT 67001-050 82 White
RAUL DE LA TORRE 30738-077 80 White 10/30/2015
ERNESTO CASTILLO-HEREDIA 12228-023 78 White 06/05/2015
LESTER KEITH ROBINSON 41529-004 78 Black 09/24/2009
DAVID ALEXANDE CROW 19042-055 77 White 12/01/2011
CLAUDIO GALVAN 31475-074 77 White 11/16/2007
JORGE HUMBERTO ESPITIA ARCINIEGAS 04059-004 77 White 07/15/2016
IVAN SIPRAK 91174-024 76 White 01/03/2014
RAFAEL NUNEZ 61185-050 76 White 01/14/2015
MERRICK RALPH FALESBORK 15189-050 76 Black 11/12/2008
LUIS LARA-LOPEZ 05625-112 76 White 05/16/2012
OSCAR CRUZ BARRIENTOS 18153-034 76 White 04/16/2010
SHER MOHAMMAD SALEHI 23920-050 75 White 04/20/2012
MOHAMMAD LATIF 29025-050 75 White 10/18/2011
NEVILLE SOLOMON 10304-059 75 Black 09/04/2015
PEDRO MEJIA SALAZAR 00229-138 75 White
GUILLERMO GARCIA 56898-054 74 White 06/25/2008
CAMILO REBOLLEDO-DUQUE 90072-054 74 White 09/19/2012
JUAN DUINA 09408-067 74 White
LORETO MOTA REYES 70112-280 74 White 09/13/2013
JESUS HERNANDEZ 64772-053 74 White 07/21/2010
YVAN CHANDLER 24699-052 74 White
STILIANOS MAVROULIS 44450-037 74 White 08/26/2013
IVAN ANGEL RIOS 56594-054 74 White 08/18/2009
SHALOM GLAM 41104-050 74 White 10/31/2006
VICENTE MARTINEZ 74067-053 74 White 03/07/2008
FROILAN HERNANDEZ 21673-050 73 White 05/12/2014
JOSE R PEREZ 70976-061 73 White
LUIS GUTIERREZ 57799-054 73 Asian 08/10/2009
HILDEBRANDO MUNOZ DELGADO 25214-077 73 White 11/06/2009
RUDOLFO BENITO 02965-036 73 White 03/15/2011
JURI KADAI 32711-013 73 White 01/21/2010
VINCENT E BEACON 43668-060 73 Black 01/26/2010
PEDRO ZAYAS 28726-034 73 Black 06/01/2018
REGINO ANGEL RODRIGUEZ 27368-112 72 White 05/30/2008
THOMAS H SHAKESPEARE 09425-028 72 White 07/16/2013
ARCANGELO DI PIERRO 08997-050 72 White 02/25/2011
ENRIQUE ESPINOZA 14710-083 72 White 08/02/2007
DANIEL CALIXTE 01680-265 72 Black 11/30/2015
JAVIER RAMOS GARCIA 99721-111 72 White 04/16/2012
JOSE FERNANDO 39453-007 72 White 10/05/2007
DOUGLAS REINA 82895-004 72 White 10/02/2012
DENNIS BENNETT 05847-158 72 Black 07/10/2009
ANGEL SALVADOR RODRIGUEZ 34816-004 72 White 12/18/2008
STEVEN MAK MING 36569-053 72 Asian 05/16/2008
HSI FENG LI 23987-086 71 Asian 04/28/2010
JOSE PULIDO SANCHEZ 58705-112 71 White 03/11/2016
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ 16992-014 71 White 10/22/2010
ROBERTO CASTANON 30344-050 71 White 10/01/2013
JOSE RAMON RIVERA 91543-054 71 White 01/27/2012
LUIS VIRGILIO SALDANA-PEREZ 24062-050 71 White 04/25/2012
HORACE SHAW 25975-083 71 Black 02/27/2009
MICHAEL KAZYMYRIW 39304-060 71 White 01/04/2008
PHILIP ALEXANDE TRAVALIA 08963-046 71 White 09/10/2010
NUEREL CARR 25439-038 71 Black 12/13/2007
ABDOOL SATTAUR 33662-054 71 White 09/16/2011
JOSE MANUEL SIERRA 53560-066 71 White 05/22/2009
HUMBERTO MORALES 03653-027 71 White
MANI SINGH 25656-038 70 Asian 06/22/2006
PEDRO FRANCISCO 59460-054 70 White 07/21/2008
PANKAJ AGRAWAL 01503-032 70 White 04/18/2014
RONALD CRUICKSHANK 20244-058 70 White 11/23/2009
ANTONIO BETANCOURT 50405-053 70 White 04/18/2008
JOSE LUIS ROMERO 05013-027 70 White
ANTONIO MOREL 61551-054 70 White 08/19/2013
CAMILO GIGLIOTTI 38026-018 70 White 04/09/2007
JAIME FRANCISC CALACAN-GARCIA 39064-037 70 White 02/27/2009
JOSEPH LARI RAYMOND ROY 00433-040 70 White 02/27/2012
TOMAS AGUIRRE 58508-097 70 White 01/25/2013
HUGO ESTRADA AGUDELO 25501-050 70 White 03/04/2014
FRANCISCO MACHUCA 91047-038 70 White 07/13/2015
MICHAEL HINDS 59217-054 70 Black 05/05/2008
NOEL BLACKMAN 89102-053 70 Black
FERMIN GONZALEZ 46508-053 70 White 02/25/2008
LUIS CALDERON 64591-053 70 White 01/13/2017
HUMBERTO BONILLA 70958-050 69 White 05/15/2018
ARMANDO SOTO 20098-014 69 White
JOSE FERREIRA 12258-265 69 White 07/20/2009
JESUS GOMEZ-BARAJAS 93127-198 69 White 02/23/2007
CESAR ARMANDO MEDRANO-GARCIA 29637-034 69 White 08/13/2010
MIGUEL ANTONIO DE LA ROSA-SOSA 27477-038 69 White 09/12/2011
EMMANUEL GEORGE 65608-053 69 Black 10/04/2012
VICTOR HERNANDEZ 27535-054 69 White 09/25/2008
WINSTON HILL 59323-054 69 Black 10/24/2008
NESTOR RODRIGUE PAREDES 92467-054 69 Black 02/09/2018
RICHARD CHAMP 14651-052 69 White 10/29/2010
ROBERTO MIRANDA 69621-053 69 White 01/29/2010
JAVIER BELTRAN-IBARRA 11929-208 69 White 05/29/2007
ANTONIO TENA-ARVIZU 12078-051 69 White 04/05/2007
RICHARD PENA 25385-038 69 White 05/23/2008
REYNALDO ROSARIO 22362-050 69 White 09/26/2017
OLUSEGUN AYODELE 40308-053 69 Black 04/09/2010
MIGUEL ANGEL PANIAGUA MUNOZ 42413-004 69 White
ALBERT LIU 98390-012 68 Asian 11/02/2015
YOUNG KEON YOO 72487-053 68 White 11/23/2007
ROBERT N ADAMS 20428-052 68 White
JAIME A DURANGO 46492-004 68 White 02/05/2010
CARLOS GOMEZ 22414-053 68 White 11/02/2010

555 GEO DRIVE
PHILIPSBURG, PA 16866
Email: MVC/General@bop.gov
Phone: 814-768-1200
Fax: 814-342-5900
Population: 1,784 Federal Offenders
County:
Region: Northeast Region
Operator: The GEO Group, Inc.
Notable inmates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.